Abteikellerei Pannonhalma

Tricollis Fehér 2018
3.450 HUF/Flasche   •   560 HUF/1 dl

Tricollis Rose 2018
3.450 HUF/Flasche   •   560 HUF/1 dl

Sauvignon Blanc 2018
3.750 HUF/Flasche   •   620 HUF/1 dl

Rajnai Rizling 2018
3.750 HUF/Flasche   •   620 HUF/1 dl

Hemina fehér 2018
4.790 HUF/Flasche   •   790 HUF/1 dl

Tricollis vörös 2018
3.750 HUF/Flasche   •   620 HUF/1 dl

Hemina vörös 2018
4.790 HUF/Flasche   •   790 HUF/1 dl

Pinot Noir 2017
6.690 HUF/Flasche   •   1.100 HUF/1 dl

Pinot Noir Sel 2017
11.950 HUF/Flasche   •   1.990 HUF/1 dl

Infusio 2016
13.950 HUF/Flasche   •   2.300 HUF/1 dl

Infusio Magnum 2016
29.950 HUF/Flasche

Infusio Magnum 2015
16.950 HUF/Flasche